Nowy Rok - nowe rodziny , nowe projekty pomocowe. Otrzymujemy coraz więcej wniosków z prośba o przyznanie pomocy.  Ostatnio wspieramy…
Grudzień to miesiac przygotowań do Świat. Nasza pomoc została skierowana do podopiecznych tych, którym już pomogliśmy w tym roku, do…
Najbardziej potrzebujace rodziny wielodzietne z obszaru gminy Klembów ( z miejscowości Ostrówek, Tuł, Karolew, Klembów) otrzymały od nas pomoc rzeczowa…
Podpisaliśmy umowy na cały bieżący rok szkolny z dwoma szkołami podstawowymi w Ropience i w Wojtkowej ( gmina Ustrzyki Dolne)…
Tym razem nasza pomoc objęła m.in. zakup podręczników szkolnych , plecaków i przyborów, zakupy żywności, chemii gospodarczej , opału na…
Zgodnie ze statutem nasza pomoc skierowana jest rowniez bezpośrednio do rodzin wielodzietnych, znajdujacych sie w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. …