Szanowni Państwo

Przesyłając mail do Fundacji prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

  1. Administratorem jest Fundacja FORMIKA Dzieciom z siedzibą w Brwinowie, przy ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Brwinów, NIP. 534-249-69-17
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, a od 25 maja 2018 r. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , „RODO”.
  3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie i archiwizowane przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dane osobowe będą usunięte.
  6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

1)  do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

2)  do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

3)  jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej , numeru telefonu jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, numeru telefonu, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
  2. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
  3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  4. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.

 Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli zamierza Pan/ Pani wykonać jedno ze swoich uprawnień na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO")