Władze fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Anna Stankiewicz – Prezes Fundacji
Hubert Stankiewicz – członek Zarządu

RADA FUNDACJI:

Piotr Dębicki – Przewodniczący Rady
Joanna Dębicka – członek Rady