O fundacji

Dlaczego pomagamy?

W dniu 24 kwietnia 2014 r.  – podpisaliśmy akt fundacyjny stanowiący o założeniu Fundacji o nazwie „Fundacja Formika Dzieciom”

DLACZEGO POWSTAŁA FUNDACJA?

Niektórzy z nas mieli okazję zdobyć doskonałe wykształcenie, inni zrobili bądź robią wspaniałą karierę, jeszcze inni prowadzą własną firmę. Niektórzy z nas mają po prostu stabilną pracę i się w niej rozwijają. Założyliśmy fundację, aby pomóc dzieciom w Polsce, aby dać im szanse, aby to im się udało w życiu.

Mimo wielu lat w EU nadal są w Polsce niedożywione dzieci, są rodziny żyjące w fatalnych warunkach, na skraju ubóstwa. Wreszcie jest bardzo zdolna młodzież, która nigdy nie będzie w stanie zmienić swojej sytuacji, ponieważ zamiast dalej się uczyć idzie do słabo płatnej pracy. Chcemy pomagać tym dzieciom i wyrównywać ich szanse w życiu.

JAK POMAGAMY?

Pomagamy w mądry sposób. Nie uzależniamy naszych podopiecznych od pomocy Fundacji tylko staramy się ich aktywizować i przygotować do tego, aby mogli sobie w przyszłości poradzić sami. Jest to niezwykle ważne dla procesu rozwoju dzieci i nie tworzenia upośledzonych społecznie osób, które będą musiały być utrzymywane przez całe życie.

FUNDATOR

Fundator i założyciel Fundacji – firma Formika Sp. z o.o. co miesiąc przekazuje stałą kwotę na cele statutowe fundacji.  Chcemy, aby 92% środków była przeznaczona właśnie na statutową działalność Fundacji. Koszty funkcjonowania są i będą minimalizowane. Chcemy być pewni, że środki naszych darczyńców będą spożytkowane we właściwy sposób.

DARCZYŃCY

Na rynku poligraficznym nie słyszeliśmy o podobnej organizacji.  Wierzymy, że Fundacja może stać się bardzo wydajnym narzędziem do aktywizacji naszego rynku do pomocy. Liczymy na dostawców, klientów, pracowników, aby wspierali nasze działania, aby ułamek procenta w naszych kontraktach przekazywany był na Fundację. Naszych klientów będziemy zachęcać do aktywnego wspierania Fundacji w sposób materialny lub rzeczowy. Naszych pracowników oraz osoby prywatne będziemy prosić o drobne wpłaty. Wystarczy nawet 50 złotych miesięcznie. Najważniejsze, aby pomagać w sposób stały np. co miesiąc lub co kwartał. W ten sposób będziemy mogli zapewnić ciągłość pomocy potrzebującym dzieciom.

Po dwóch latach działalności, 25.11.2016 roku otrzymaliśmy statut OPP - Organizacji Pożytku Publicznego.  Wszyscy podatnicy moga przekazać naszej fundacji swój 1% podatku. Patrz zakładka Przekaż nam swój 1%

Partnerzy i darczyńcy

Kontakt

Tel. +48 690 000 261
NIP: 534-249-69-17

Fundacja FORMIKA Dzieciom 
Ul. Św. Jerzego 9
05-808 Brwinów

KRS NR 0000509315

fundacja@formikadzieciom.org.pl

Numer konta bankowego:
94 1950 0001 2006 0845 4133 0002

Tel. +48 690 000 261
Fax: +48 22 314 53 54

Fundacja FORMIKA Dzieciom 
Ul. Św. Jerzego 9
05-808 Brwinów

KRS NR 0000509315

fundacja@formikadzieciom.org.pl

Numer konta bankowego:
94 1950 0001 2006 0845 4133 0002

Copyright © 2024, All rights Reserved
Designed by https://mizzo.pl

Copyright © 2024, All rights Reserved
Designed by https://mizzo.pl