Tym razem nasza pomoc objęła m.in. zakup podręczników szkolnych , plecaków i przyborów, zakupy żywności, chemii gospodarczej , opału na…
Zgodnie ze statutem nasza pomoc skierowana jest rowniez bezpośrednio do rodzin wielodzietnych, znajdujacych sie w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. …