LISTOPAD 2022 - Testy "Kompas Kariery"

Pierwszym punktem naszego programu rozwojowego dla młodych "Power4Future jest wykonanie testu "Kompasu Kariery" . To niezywkłe narzędzie do odkrycia swoich telentów, predyspozycji, mocnych i słabszych stron. Zakwalifikowani Uczestnicy wypełniają test , a nastepne umawiają się na konsultację z naszym trenerem - Panią Sylwią Idzi w celu omówienia wyników.