Wspieram działania Fundacji


Dziękujemy, że chcesz pomóc naszym podopiecznym.
Aby dokonać wpłaty wybierz cel, wysokość darowizny oraz sposób wpłaty (online czy tradycyjnie) i kliknij „Dalej"

PLN

Już za chwilę Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Formika Dzieciom , z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 9, 05-808 w Parzniewie w celu dokonania wpłaty na rzecz Fundacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Formika Dzieciom.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 690 000 261 i pod adresem e-mail: fundacja@formikadzieciom.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z formularza powyżej;
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
8. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.