Wolontariat pracowniczy

Image

Czym jest wolontariat?

Wolontariat sam w sobie to nieodpłatna, dobrowolna praca w celu osiągnięcia wspólnego dobra, służy wsparciu lokalnej społeczności, organizacji pozarządowej czy jakiejś inicjatywy.

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów

Wolontariat  pracowniczy bardzo  wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, który jest jednym z celów firmy.

FORMIKA chce wspierać wolontariat poprzez:

  • zapewnienie tzw. czasu na wolontariat – 4 godziny w ciągu roku, które będą się wliczały do godzin pracy, z zachowaniem wynagrodzenia
  • ubezpieczenie NNW dla każdego wolontariusza na czas uczestnictwa w projektach wolontariatu.
  • zapewnienie niezbędnych narzędzi i materiałów do zrealizowania projektu wolontariackiego 

Jak można zgłosić się do projektów wolontariatu w Formice ?:

Akcje wolontariatu będą ogłaszane mailowo oraz w formie papierowej  w stołówce/ kuchni, tablicy w części produkcyjnej.

ZACZNIJ OD SIEBIE - DAJ SIEBIE INNYM

Pamiętajcie – dobro, które dajecie ….. wraca :)