power4future_lokalnie

Image

Pracując na co dzień z młodymi osobami, wspierając rozwój ich pasji, talentów i kompetencji, obserwujemy od ponad 2 lat, jak negatywnie odbijają się na nich skutki pandemii. To nie tylko obniżony poziom edukacji czy warunków życia, ale przede wszystkim spadek ich dobrostanu: wpływ na psychikę, postrzeganie siebie i wiarę w lepszą przyszłość. Dodatkowo młodzież coraz więcej przesiaduje przed ekranami, bez kontaktów z grupą rówieśniczą. To powoduje także brak ruchu, a w konsekwencji brak dobrego samopoczucia i akceptacji siebie. Wobec tej sytuacji wyodrębniliśmy obszary, w których widzimy największy potencjał do pracy z młodzieżą i na tym oparliśmy nasz projekt:
- wzmacnianie potencjału osobistego w oparciu o mocne strony, talenty i wartości
- rozwój ważnych, życiowych kompetencji dot. kluczowych umiejętności np. samodzielnego podejmowanie decyzji
- towarzyszenie młodym w ich zmaganiach w roli mentora - uznanego przez młodzież za autorytet
- włączenie młodzieży w lokalne projekty rozwojowe, społeczne lub charytatywne w celu zbudowania w nich przekonania o mocy swoich możliwości i mocy działania w grupie.

Projekt jest także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na inicjatywy wykraczające poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla młodzieży na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie, na uczestnictwo w grupie rówieśniczej i wpływanie na lokalną społeczność.

Pierwsza edycja projektu za nami. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z Gali podsumowującej "Power4Future_lokalnie", kóra odbyła się 14 czerwca 2023 w Brwinowie. Młodzież prezentuje swoje mini-projekty na rzecz lokalnej społeczności! Link do materiału video: https://www.youtube.com/shorts/4LE_cNDwOqA

 

We wrześniu 2023 rozpoczęliśmy II edycję projektu. Został on dofinansowany i zrealizowany w ramach konkursu Działaj Lokalnie, dzięki Stowarzyszenie Europa i My.
Patronat objął Burmistrz Grodzisk Mazowiecki Grzegorz Benedykciński i Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka.
 
W październiku 2023 r. uczestnicy wzięli udział w całodziennych warsztatach kompetencyjnych, a następnie w swoich zespołach stworzyli i zrealizowali cztery fantastyczne mini-projekty na rzecz lokalnej społecznościBrwinowa. 8 stycznia 2024 r. w Ośrodku Kultury OK-ej w Brwinowie  odbyła się gala podsumowująca projekt. Młodzież prezentowała swoje działania i podzieliła się z nami swoimi uwagami - co było łatwe, co było wyzwaniem, co się udało a co nie, jak się współpracowało zespołowo. Wiele wniosków i doświadczenie na przyszłość!
 
Zachęcamy do obejrzenia krókiej relacji z przebiegu II edycji projektu: