Wrzesień 2018 - NOWY ROK SZKOLNY

W nowym roku szkolnym 2018/2019 -  86 dzieci tych młodszych i tych starszych dzięki naszemu wsparciu korzysta z udziału  w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, plastyka, lekcje śpiewu, nauka gry na fortepianie, zajęcia tenisowe, reedukacja, terapia psychologiczna, zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych, judo, zajęcia taneczne. Bez wsparcia fundacji dzieci te nie miały by szansy na wyrównanie swoich szans, na poprawę funkcjonowania wśród rówieśników czy na rozwiązanie problemów natury psychologicznej.