Styczeń 2015 - ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

Nasza pomoc rodzinom na terenie gminy Klembów to nie tylko jednorazowe zakupy żywności czy innych brakujących rzeczy, które zaspakajają bieżące potrzeby. Wiekszośc rodzin obejmujemy długofalową pomocą. Wspieramy dzieci w ich edukacji – poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, zajęciach plastycznych czy naukowych.

Z racji występowania dużych problemów z nauką czy wychowaniem postanowiliśmy zachęcić dzieci i młodzież i sfinansować ich udział w zajęciach reedukacyjnych wraz z terapią pedagogiczną. Już dzisiaj wiemy, ze taka forma pomocy bardzo się sprawdza. Widzimy, że rodziny, które dostają od nas takie wieloaspektowe wsparcie stają szybciej na nogi i dzieci lepiej się rozwijają