Wrzesień 2017 -I SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY Z DOMÓW DZIECKA

23 września br. – odbyło się pierwsze szkolenie dla prawie 30 osobowej grupy młodzieży z dwóch domów dziecka w Warszawie , która stoi u progu dorosłości i procesu usamodzielnienia się.  Znakomity trener - Krzysztof Kotapski podjął się poprowadzenia takiego szkolenia. Tematyką była komunikacja – m.in: jak w codziennym środowisku zbudować bardzo dobre relacje z innymi osobami, szczególnie innymi od nas samych , najważniejsze reguły budowania poczucia własnej wartości – czyli pewność siebie jako bardzo dobra cecha człowieka , jak precyzyjnie mówić o swoich potrzebach, tak aby inni chcieli słuchać i angażować się w nasze sprawy , blokady komunikacyjne – jak je rozpoznawać i jak ich unikać  i o co chodzi w aktywnym słuchaniu – czyli jak zbudować wrażliwość na inne osoby.