REALIZACJA PROJEKTU "MOC UŚMIECHU"

Od października realizujemy nasz fundacyjny projekt wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży "Moc Uśmiechu". Zajęcia TUS odbywają się dla podopiecznych świetlic środowiskowych w Ursusie i Ząbkach oraz w placówce wsparcia dziennego na warszawskim Bemowie. Łącznie pomocą objętych jest aktualnie prawie 50 osób. Poza zajęciami grupowymi wsparcie psychologiczne i psychiatryczne otrzymją nasi indywidualni podopieczni z rodzin znajdujących si w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

Media