Czerwiec 2017 - ŚWIETLICA DLA DZIECI W URSUSIE

Dzieci korzystające z tej placówki to dzieci z trudnych domów, z rodzin biednych i często niezaradnych do końca. Zaproponowaliśmy współpracę polegającą na opłaceniu wyrównawczych zajęć z j, angielskiego , bo jest to potrzeba ogromna.  Dzięki lekcjom w maju i w czerwcu,  dzieci, które były zagrożone niezdaniem – otrzymały promocję do następnej klasy  Ponadto 17 podopiecznych dostało od nas dofinansowanie do kolonii letnich organizowanych przez Biuro Podróży Polonia Travel na Roztocze. Życzymy udanego wypoczynku.