MAJ 2023 - wsparcie psychologiczne dla "Schowka"

WIele placówek takich jak świetlice środowiskowe czy sojoterapeutyczne potrzebują dla swoich podopiecznych wsparcia psychologicznego czy zajęć terapeutycznych. Opiekunowie i wychowawcy również zgłaszają taką potrzebę, aby mogli sie doskonalić, zdobyć szerszą wiedzę i dostosować ją do wymogów ostatnich lat, po okresie pandemii. Widzimy jak bardzo potrzebne jest wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, która boryka się z niską samooceną, problemami równieśniczymi, brakiem akceptacji czy słabym kontaktem z otoczeniem, słabą motywacją. Czują się niewysłuchani i niezrozumieni. Dlatego też chcemy działać w tym obszarze i choć trochę zacząć zmieniać tą smutną rzeczywistość niejednego młodego człowieka. 

W Schowku w maju odbyły się warszaty psychodeukacyjne dla kadry oraz do wakacji odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży - trening umiejętności społecznych TUS.