Czerwiec 2017 - DOM DZIECKA NR 1 W WARSZAWIE

Ta duża warszawska placówko opiekuńczo-wychowawcza jest podzielona na mniejsze grupy. Każda z nich jest niezależna i ma swoich podopiecznych i opiekunów/wychowawców. Najczęściej pomagamy Grupie KGU. Podopiecznym wraz z wychowawcami finansujemy w całości wyjazd letni do Ustronia Morskiego w lipcu br. 

Młodszej grupie o nazwie  „SŁONECZNA EKIPA”  - opłacamy udział w Treningu Zastępowania Agresji , który jest skierowany do dzieci nieradzącymi sobie z trudnymi emocjami.

Kolejnej grupie o nazwie „DOMINO” – dofinansowujemy wyjazd letni do Zakopanego w sierpniu.