FOUNDATION AUTHORITIES

FOUNDATION BOARD:

Anna Stankiewicz – Prezes Fundacji
Hubert Stankiewicz – członek Zarządu

COUNCIL:

Piotr Dębicki – Chairman of the Council
Joanna Dębicka – Member of the Council