SZKOLENIA

NASZE SZKOLENIA

Jako fundacja mamy za sobą organizację dwóch szkoleń otwartych, skierowanych do kadry kierowniczej.

  • Pierwsze z nich pt: "BUDOWANIE KULTURY ODPOWIEDZIALNOŚCI POPRZEZ PRZYWÓDZTWO" odbyło się 30 listopada 2016 roku w Warszawie. 

Zaprosiliśmy największego w Polsce specjalistę od budowania kultury odpowiedzialności –  Pana Krzysztofa Kotapskiego*. Poprowadził on 1-dniowe szkolenie, z którego wszystkie wpływy przeznaczyliśmy na cele statutowe naszej fundacji. 

Trener pokazał naszym uczestnikom, co konkretnie można robić na co dzień, aby zyskiwać jeszcze więcej na odpowiedzialności pracowników. Udział w szkoleniu to nie tylko realizacja idei pomagania innym, ale też pozyskanie konkretnej, realnej wiedzy. Celem szkolenia było przećwiczenie działań, które mogą podejmować menedżerowie, aby przekazywać pracownikom skutecznie odpowiedzialność za realizację celów biznesowych.

 * Stały doradca zarządów w ponad 40 firmach, wykładowca na studiach MBA w Poznaniu. Charyzmatyczny lider, którego szkolenia poruszają do głębi i powodują ogromne zmiany zarówno w organizacji, jak i w nas samych. 

  • Drugie szkolenie fundacyjne pt: "BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA KULTURZE DIALOGU W ORGANIZACJI" odbyło się 22 września 2017 roku, również w Warszawie.

Tym razem, podczas 1-dniowego szkolenia podjęty został  temat tworzenia warunków dla tzw. kultury dialogu, czyli wprowadzenia na stałe do organizacji:  świadomości tego, co konkretnie menedżer może zrobić, aby zachęcić współpracowników do dialogu i rozwiązywania problemów, precyzyjnego stawiania oczekiwań i formułowania wypowiedzi, uproszczenia przepływu informacji, świadomości, za co odpowiadają menedżerowie podczas prowadzenia rozmowy , otwartości na zrozumienie odmiennych punktów widzenia innych pracowników, kultury wypracowywania trwałych rozwiązań. 

Tak jak przy poprzednim szkoleniu – wszystkie wpływy zostały przeznaczone na cele statutowe fundacji. Szczegółowym celem było  wsparcie procesu usamodzielniania się młodzieży, która kończąc 18 lat opuszcza dom dziecka lub rodzinę zastępczą.

 DZIĘKUJEMY TRENEROWI PANU KRZYSZTOFOWI KOTAPSKIEMU ZA POPROWADZENIE OBU SZKOLEŃ                       I TYM SAMYM ZAANGAŻOWANIE SIĘ W POMAGANIE