PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

W grudniu 2013 r – zanim jeszcze powstała Fundacja, pomogliśmy Dzieciom z Domu Pomocy Społecznej w Elblagu.

 Jest to placówka stałego pobytu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi. Dom świadczy całodobową opiekę i zaspakaja podstawowe potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne według indywidualnych potrzeb podopiecznych domu.

 Udało nam się sfinansować doprowadzenie ogrzewania do sali rehabilitacyjnej, gdzie dzieci, na co dzień ćwiczą pod okiem rehabilitantów.

Sam budynek wymaga jeszcze wielu przeróbek i remontów, będziemy się starać dalej pomagać – już jako Fundacja FORMIKA Dzieciom.