PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

Kolejny nasz zrealizowany projekt pomocowy to wsparcie Domu Samotnej Matki i Dziecka na Pradze Północ w Warszawie. Zgodnie z zapotrzebowaniem  placówki sfinansowaliśmy wyprawki szkolno-przedszkolne dla dzieci mieszkajacych w domu oraz dostarczyliśmy farby i niezbędne akcesoria malarskie do odnowienia dwóch pokoi dla mam z dziećmi. 

Dom Samotnej Matki i Dziecka jako placówka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, jest miejscem czasowego pobytu dla matek i dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania w efekcie doznanej przemocy  i oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny. Dom Samotnej Matki i Dziecka działa w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzinie. Pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka dopomaga  każdej matce i dziecku w  uregulowaniu spraw pod kątem prawnym, rodzinnym, finansowym, administracyjnym. Pobyt w placówce jest czasem wsparcia psychologicznego i pedagogicznego oraz płaszczyzną  do usamodzielnienia się . Placówka dysponuje  siedmioma pokojami, z których korzystają  przyjęte  kobiety  z dziećmi.