PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

W lutym dofinansowaliśmy wyjazd dla dzieci i młodzieży do Białego Dunajca, w postaci wynajęcia autokaru na przejazd w góry i z powrotem.  Nasze wsparcie  pozwoliło organizatorom zabrać dzieci i młodzież, które nie miałyby możliwości wyjazdu na ferie. W grupie blisko 50 dzieci znajdowało się 8 z Ośrodka Wychowawczego w Kłaninie - są to dzieci odebrane rodzinom patologicznym, dotknięte licznymi dysfunkcjami, w tym upośledzeniem. Ponadto pojechało 3 dzieci z ubogiej rodziny ze wsi popegerowskiej Rzucewo. Pojechały też dzieci i młodzież gimnazjalna z trudnymi dysfunkcjami. Przedsięwzięcie było trudne, bo nieraz problemem jest nie tylko zgromadzenie środków finansowych, ale też i to, że w innych warunkach część dzieci i młodzieży nie mogłoby wyjechać ze względu na obawy organizatorów o kwestie wychowawcze. Parafia zorganizowała kolejny wyjazd bez takich lęków i wielką radością było to, że mogli liczyć na wsparcie Fundacji.  Pozwoliło to zabrać grupę niemal dwukrotnie większą niż poprzednio.