PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

W sierpniu zrobiliśmy remont stołówki dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci w Baczkowie. Jest to placówka, w której kształcą się i przebywają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz sprzężeniami. W skład Ośrodka wchodzą: -szkoła podstawowa, -gimnazjum, -szkoła przysposabiająca do pracy-zespół rewalidacyjno- wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  głębokim  (3-25 lat) oraz -internat .

Dzieci i młodzież ucząca się w SOSW w Baczkowie  ma możliwość przebywania w internacie Ośrodka.    Zapewnia    on   opiekę   w   ciągu  całego  tygodnia  zarówno  w  dni  nauki  szkolnej,   jak   i w soboty i niedziele.   Placówka posiada własną kuchnię gdzie są bezpośrednio przygotowywane i wydawane posiłki. Dotychczasowa jadalnia nie była remontowana od wielu lat. Jedna duża ściana była w całości , na ścianach widoczny był grzyb. I właśnie tutaj ruszyliśmy z pomocą i  sfinansowaliśmy remont tego pomieszczenia wraz z usunięciem źródła zawilgocenia. Zakres prac objął wymianę podłogi, pomalowanie ścian, wymianę parapetów, usunięcie wilgoci, zabezpieczenie ścian od zewnątrz budynku.

Przed remontem (ściana z grzybem zakryta regałem i zieloną ścianką):

       

Po remoncie Smile: